Trường An Huyễn Nhai

Nội dung phim

Trường An Huyễn Nhai, 30/??

Đầu những năm Trinh Quan, Thiên Hoàn tông trở thành tông môn đứng đầu trong các giáo phái, làm phương thuật(gọi chung của các nghề y, chiêm tinh, xem tướnv, chiêm bốc) phát triển mạnh mẽ và đồng thời cùng người của dị tộc tạo thành hai thế giới, luôn đối lập lẫn nhau. Vài năm về trước, trong thành Lạc Linh, có một dãy phố gọi là phố Trường An, bởi vì do xảy ra một trận dị trấn, vô tình đã liên thông hai thế giới. Vì để tránh cho phố Trường An thậm chí là cả Lạc Linh thành trở thành chiến trường của hai bên thế giới. Những dị nhân ở tại chỗ này vừa làm buôn bán ở hai thế giới, vừa cẩn thận, quy củ che giấu việc nơi này có thể liên thông hai thế giới. Một thiếu niên nhân tộc tên Cố Thiếu Ninh, trong một lần đánh bậy đánh bạ đến Trường An huyễn phố, hơn nữa còn làm quen được với dị nhân sinh sống trên con phố này. đồng thời vận mệnh của chàng trai trẻ vốn bình phàm nhưng bởi vì phát hiện bí mật của phố Trường An, nên đã có sự thay đổi long trời lở đất. bánh xe vận mệnh một khi đã quay, chàng trai trẻ này cũng chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, lại bởi vì như thế , cậu ta bị quấn vào của cuộc tranh đấu giữa tông môn và dị tộc.