Soukou Musume Senki

Loading server...
Nội dung phim

Soukou Musume Senki, 12/12

Bộ anime sẽ dựa trên câu chuyện từ Soukou Musume Mizel Rem Crisis, phiên bản làm lại của tựa game được nhượng quyền ra mắt vào ngày 21 tháng 5.