Skate-Leading Stars

Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Skate-Leading Stars, 02/??

Anime sẽ kể câu chuyện về những học sinh trung học khi họ thi đấu theo nhóm trong một hình thức trượt băng nghệ thuật độc đáo có tên là “Skate-Leading”.