Isekai Quartet ss1 – Ở Một Thế Giới Khác phần 1

Loading server...

- Server #Hydrax mặc định sẽ bị nhảy quảng cáo của bên Hydrax chèn vào.

Nội dung phim

Isekai Quartet ss1 - Ở Một Thế Giới Khác phần 1, 12/12 ss1

Là câu chuyện có một công tắc bí ẩn xuất hiện một ngày. Khi nhấn nó, họ được gửi đến một thế giới khác !! Ngoài ra còn có các nhân vật từ các thế giới thay thế khác được tập hợp lại với nhau ...!?

ads